فراسوی جستجوی کلاسیک

  • شماره مطلب : 21
  • دسته بندی : هوش مصنوعی
  • عنوان : فراسوی جستجوی کلاسیک
  • نویسنده : NetBoss
  • پیش نیاز : تمامی مطالب 1 الی 20 از دسته بندی هوش مصنوعی
  • پروژه عملی : 

در مطالب گذشته و تاکنون با دسته ای از مسائل  که در آنها چند خصیصه ی قابل مشاهده بودن ، قطعی بودن و محیطی شناخته شده داشتن را دارا بودند سر کار داشتیم. همچنین دیدم که راه حلی که برای این گونه مسائل (از طرف عامل هوشمند) ارائه میشود مجموعه ای از واکنش ها (sequence of actions/واکنش های مشخص) میباشند. حال در مجموعه مطالب آینده قصد داریم ببینیم که با کنار گذاشتن مفروضات فوق چه اتفاقی رخ خواهد داد. این مطلب در واقع مقدمه ی فصل چهارم کتاب جی.راسل (فراسوی جستجوی کلاسیک) میباشد. اگر چه سعی شده نکته ای از قلم نیوفتد، با این حال علاقه مندان میتوانند برای درک و تسلط بیشتر به کتاب نیز مراجعه نمایند.

در ادامه مطالب آینده (پست های بعدی) ابتدا بصورت مختصر مفهوم Local Search را بررسی خواهیم نمود که در آن بر خلاف مطالب گذشته، بجای بررسی سیستماتیک مسئله و یافتن مسیر از وضعیت اولیه تا وضعیت هدف، یک یا چند وضعیت جاری مورد بررسی و تغییر قرار خواهند گرفت. مجموعه الگوریتم هایی که همگی در زیر مجموعه این روش جستجو قرار میگیرند، هدف و تمرکز خود را یافتن وضعیت پاسخ قرار میدهند و به هزینه مسیر طی شده تا رسیدن به این وضعیت اهمیتی نخواهند داد. پس یادمان باشد از این روش های جستجو برای حل مسائلی که در آنها تنها وضعیت پاسخ اهمیت دارد (نه هزینه و مجموعه واکنش های رسیدن تا هدف) استفاده مینماییم.(مثال مسئله هشت وزیر)

 

پس از بررسی مطلب فوق، مسائلی را بررسی خواهیم نمود که قطعیت و قابل مشاهد بودن در آنها وجود ندارد. ایده اصلی پشت این گونه مسائل این است که، در صورتی که عامل هوشمند نداند که پس از انجام یک واکنش در محیط دقیقا چه اتفاقی رخ خواهد داد، موظف است تا راه حل هایی که در صورت رخ دادن پیش آمد های احتمالی باید انجام دهد را در نظر بگیرد. همچنین عامل هوشمند باید بتواند در مسائلی که در آنها قابلیت مشاهده جزئی وجود دارد، وضعیت هایی که ممکن است در آنها قرار بگیرد را در نظر داشته باشد.

در نهایت با مفهوم Online Search آشنا خواهیم شد که در آن عامل در یک محیط کاملا ناشناخته قرار میگیرد و موظف است تا محیط اطراف خود را کشف و بررسی نماید.

 

فراسوی جستجوی کلاسیک

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.