Category: الگوهای طراحی نرم افزار

الگوی طراحی Interpreter

شماره مطلب : 6 دسته بندی : الگو های طراحی نرم افزار عنوان : الگوی طراحی Interpreter نویسنده : NetBoss پیش نیاز : الگوهای طراحی نرم افزار الگوی طراحی Interpreter برای ارزیابی و یا ساخت گرامر زبان و یا یک عبارت مورد استفاده قرار میگیرد. این الگو جز الگوهای طراحی Behavioral محسوب میشود. از الگوی طراحی

الگوی طراحی Interceptor

شماره مطلب : 5 دسته بندی : الگو های طراحی نرم افزار عنوان : الگوی طراحی Interceptor نویسنده : NetBoss پیش نیاز : الگوهای طراحی نرم افزار الگوی طراحی Interceptor هنگامی استفاده میشود که ما بخواهیم عملیاتی را قبل از پردازش و یا بعد از پردازش بر روی یک Request و یا Response انجام دهیم.  (pre-processing

الگوی طراحی Observer

شماره مطلب : 4 دسته بندی : الگو های طراحی نرم افزار عنوان : الگوی طراحی Observer نویسنده : NetBoss پیش نیاز : الگوهای طراحی نرم افزار الگوی طراحی Observer زمانی که  یک رابطه One-to-Many  داشته باشیم، به منظور آگاه سازی کلاس های فرزند از تغییرات کلاس والد مورد استفاده قرار میگیرد. الگوی طراحی Observer یک

الگوی طراحی Abstract Factory

شماره مطلب : 3 دسته بندی : الگو های طراحی نرم افزار عنوان : الگوی طراحی Abstract Factory نویسنده : NetBoss پیش نیاز : Factory الگوی طراحی در روش Factory دیدم که هدف، ساخت آبجکت از دسته ای از کلاس ها، بدون افشا شدن نحوه آبجکت گیری از آنها بود. (برای فهم الگوی طراحی Abstract Factory

الگوی طراحی Factory

شماره مطلب : 2 دسته بندی : الگو های طراحی نرم افزار عنوان : الگوی طراحی Factory نویسنده : NetBoss پیش نیاز : الگو های طراحی نرم افزار این الگوی طراحی یک الگوی  Creational میباشد که با استفاده از آن میتوان بطور غیر مستقیم یک آبجکت جدید از یک کلاس را ایجاد نمود. در الگوی طراحی

الگوهای طراحی نرم افزار – تعریف

شماره مطلب : 1 دسته بندی : الگو های طراحی نرم افزار عنوان : تعریف الگو های طراحی نرم افزار نویسنده : NetBoss الگوهای طراحی  نرم افزار روش ها و یا راه حل های کارامدی برای دسته ای از مسائل عمومی مبحث شی گرایی میباشند که توسط توسعه دهندگان نرم افزار در طول زمان ارائه
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.